Tutustu tarkemmin JYSKiin

Täältä löydät lisätietoa JYSKistä yrityksenä ja mahdollisena tulevaisuuden työnantajanasi.  

Tutustu tarkemmin JYSKiin

Täältä löydät lisätietoa JYSKistä yrityksenä ja mahdollisena tulevaisuuden työnantajanasi.  

 

JYSK-arvot

JYSK-arvot ovat peräisin perustajaltamme Lars Larsenilta. Ne edustavat käyttäytymistä ja asennetta, jollaista odotamme jokaiselta työntekijältä JYSKissä.   

Arvomme on kiteytetty kolmeen sanaan ja niiden tarkoitus on muistuttaa jokaista JYSKin työntekijää joka päivä käyttäytymään ja toimimaan niiden mukaisesti – niin asiakkaiden kuin kollegoiden kanssa. Hyvä kauppiastaito, hyvät kollegat ja hyvä yrityshenki muodostavat arvoperustamme.    

KAUPPIAS

Palveluhenkinen: Asetan asiakkaan ykköseksi ja toimin sen mukaisesti.

Kustannustietoinen: Yrityksemme pyrkii pitämään kulut matalalla tasolla ja myy tuotteita edulliseen hintaan. Hyödynnän resursseja fiksusti ja vältän turhia kuluja.

Luotettava: Se pidetään, mitä luvataan. Sopimus on sopimus. 

Tavoitehakuinen: Työskentelen kovasti saavuttaakseni omat ja tiimini tavoitteet. Työskentelen tavoitteiden suuntaamana.

Ammattitaitoinen: Olen ammattitaitoinen ja osaava. Minulla on ammattimainen asenne ja lähestymistapa asioihin.  

 

KOLLEGA

Auttavainen: Autan aina mielelläni ja olen aina valmis tekemään hieman enemmän.

Toisia kunnioittava: Osoitan kunnioitusta kanssani tekemisissä olevia kohtaan.

Joustava: Olen valmis muutoksille ja tuuraan tarvittaessa kollegaa, vaikkei se olisi minulle mielekästä. 

Avoin, rehellinen ja suora:Kerron, miten asiat ovat, suoraan, avoimesti ja rehellisesti.

Positiivinen: Näen ennemmin mahdollisuuksia kuin esteitä.

 

YRISTYSHENKI

Sitoutunut: Osallistun itse, vaikutan ja annan oman panokseni tiimilleni.

Lojaali: Seison JYSKin ja kollegoideni takana, niin hyvissä kuin haastavissakin tilanteissa.

Yhteistyökykyinen: Olen halukas työskentelemään eri tehtävissä ja asemissa.

Kantaa ottava: Käytän oikeuttani ja velvollisuuttani antaa palautetta, joka voisi kehittää yrityksemme liiketoimintaa.

JYSK lähettiläs: Osoitan, että olen ylpeä "JYSK siniverinen".

 

JYSK Leadership 

JYSK Leadership, eli johtamisen arvot viestivät käyttäytymisestä ja asenteesta, jollaista odotamme esimiehiltämme JYSKissä.

Meillä on vahvat skandinaaviset juuret ja luotamme toisiimme. Uskomme delegointiin ja osallistamiseen vastuun kautta.  

JYSK-esimiehen tulee varmistaa omien ammatillisten osaamisalueidensa kautta, että toiminnan fokus on jatkuvasti oikeissa asioissa ja tavoitteissa ja että työntekijät ovat sekä sitoutuneita että osallisina niihin tähtäävässä työssä. Ei vain siksi, että heidän täytyy, vaan siksi, että he haluavat. Esimiestyö on todella tärkeässä roolissa menestyksemme kannalta.

JYSK Leadership voidaan tiivistää kolmeen kompetenssialueeseen: Leader, Coach and Communicator.

LEADER

Tuloshakuinen: Haluan aina voittaa. Pyrin koko ajan parantamaan suoriutumistani ja tuloksiani tehden tarvittavaa seurantaa.

Päätöksentekijä: Teen päätökset ajallaan - sekä suotuisissa että haastavissa tilanteissa. 

Vastuunkantaja: Seison päätösten ja toimenpiteiden takana - olivat ne sitten JYSKin, tiimini tai minun itseni tekemiä. 

Ennakoiva: Olen aina kaksi tai kolme askelta edellä ja pysyn aikataulussa.

 

COACH

Kehittävä: Kehitän ja koulutan tiimiäni kohti parempaa suoriutumista. Havaitsen potentiaalit varmistaakseni vahvan pipelinen.  

Osallistava: Ymmärrän, mikä motivoi tiimiäni ja rohkaisen heitä osallistumaan tuloksen kehittämiseen.

Palautteenantaja: Annan suoraa tai kyselevää palautetta tilanteesta riippuen.

Suunnannäyttäjä: Varmistan, että tiimini keskittyy siihen, mikä parantaa tuloksiamme. 

 

 COMMUNICATOR

Näkyvä: Näytän suunnan olemalla paikalla ja tiimini saatavilla.

Motivoiva: Rohkaisen tiimiäni olemaan iskussa ja valmiina selkeän ja inspiroivan kommunikoinnin avulla.

Vakuuttava: Saan tiimini taipumaan päätöksiini, koska perustelen ja toimin luotettavasti.

Tiedottava: Jaan kaiken oleellisen tiedon tiimini ja esimieheni kanssa ajallaan. 

Työnantajalupaus

 

JYSKille on kunnia-asia pitää hyvää huolta työntekijöistään auttamalla heitä saavuttamaan tavoitteensa. Suuressa kansainvälisessä yrityksessä sinun on mahdollista luoda pitkä ja monipuolinen ura. Teemme töitä yhdessä täyttääksemme molemminpuoleisesti odotuksemme JYSK-urasi suhteen.  

 

Bring dedication and meet possibilities

‘Bring dedication and meet possibilities’ on otsikko, johon kiteytyy työnantajalupauksemme. Lupauksen kolme alaotsikkoa määrittelevät tarkemmin sitoutumisemme työntekijöihimme ja heidän kehittämiseen sekä kuvauksemme siitä, mikä tekee JYSKistä houkuttelevan työpaikan. 

Strong teamsGreat engagement.

JYSK on nopeasti muuttuva ja kehittyvä yritys, jossa sitoutumisella on suuri merkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että voit odottaa mielenkiintoisia ja haastavia työpäiviä. Olet osa osaavaa ja vahvaa tiimiä, joka toimii yhtenäisenä ja tiiviinä yksikkönä.  

 • Voit luottaa tiimiisi.
 • Työpanoksesi huomioidaan.
 • Olet tärkeä osa tiimiäsi.

 

Our structure and concepts. Create opportunities.

JYSKillä on vahva ja hyväksi havaittu konsepti, joka todella toimii ja mahdollistaa menestymisen. Konsepti säästää aikaasi ja energiaasi, jotta voit keskittyä entistä enemmän työsi kehittämiseen.   

 • Enemmän aikaa asiakkaille.
 • Tiedät mitä, miten ja koska.
 • Tavoitteet ovat selkeitä.

 

When you grow, we grow

JYSKissä olemme aidosti kiinnostuneita kehittämään työntekijöitämme eteenpäin JYSK-urallaan. Perehdytys- ja koulutusohjelmamme ovat todella ammattimaisia ja monipuolisia.

 • Voit luoda mielenkiintoisen ja monipuolisen uran.
 • Saat käytännönläheistä koulutusta.
 • Osallistut sisäiseen koulutusohjelmaan, joka on räätälöity vastaamaan toimenkuvaasi ja kehittymistarpeitasi.
 • Hyvää asennetta ja motivaatiota vastaan, sitoudumme kehittämään ja kouluttamaan sinua eteenpäin JYSK-urallasi.

Kansainvälinen JYSK-kulttuuri

Vahva yrityskulttuurimme pohjautuu perustajamme Lars Larsenin yrittäjämäiseen lähestymistapaan kaupanteossa. Skandinaavisilla juurillamme on myös ollut vaikutuksensa liiketoimintamme arvojen muodostumisessa.  

 • Kaikki työntekijöiden tulee saada vastuuta 
 • Yhteen hiileen puhaltamisen -kulttuuri
 • Kaikki yhdessä titteliin ja toimenkuvaan katsomatta
 • Meillä on vahva joukkuehenki
 • Olemme maanläheisiä ja helposti lähestyttäviä

 

JYSK NORDIC muodostuu seuraavista 19 JYSK-maasta:

 

Tanska

Norja

Ruotsi

Suomi

Puola

Tsekki

Unkari

Alankomaat

Slovakia

Englanti

Slovenia

Kroatia

Bosnia-Herzegovina

Kiina

Serbia

Ukraina

Bulgaria

Romania

Kreikka

JYSK tulevaisuudessa

 

Jos näet tulevaisuutesi JYSKissä, on tärkeää, että saat muodostettua mahdollisimman laajan kuvan yrityksestämme. Siksi haluamme kertoa sinulle myös, mitä JYSK tulee olemaan tulevaisuudessa. On tietysti mahdonta ennustaa, mitä todella tulee tapahtumaan, mutta kokeilemme silti:

 • JYSKissä on käynnissä useita suuria muutoksia ja yritys laajenee edelleenkin.
 • Olemme ottamassa uuden suunnan ja pyrimme vahvistamaan JYSKin brändiä. 
 • Kehitämme verkkokauppatoimintaamme nopeasti.
 • Toimintamme perustana on vahva historia, jonka varaan meidän on hyvä rakentaa tulevaisuuttamme. 
 • JYSK on vahvasti sitoutunut yhteistyökumppaneihinsa, jotka pystyvät kasvamaan ja kehittymään JYSKin rinnalla myös tulevaisuudessakin.
 
 

Me JYSKissä uskomme, että voimme aina tehdä asiat entistä paremmin ja jopa vielä isommin, jotta voimme tajota asiakkaillemme parhaita mahdollisia tarjouksia myös tulevaisuudessa.

Olemme tiivistäneet yleiset ajatuksemme JYSKin tulevaisuudesta missiomme ja visiomme pohjaksi.

 

JYSK-MISSIO

A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living

JYSK-VISIO

To be customers' first choice
To be employees' first choice within retail
To be the world’s most widespread and profitable chain of stores

Henkilöstötarinat GOJYSK.com

 

GOJYSK.com on työntekijöidemme tarinoiden maailma. GOJYSK tarjoaa 18 kielellä ajankohtaisia yritykseemme sekä henkilöstöömme liittyviä uutisia. Haluamme jakaa sekä tietoa että tarinoita JYSKin henkilöstön näkökulmasta yli kulttuuri- ja maarajojen.

GOJYSK on läpinäkyvästi saatavilla myös yrityksemme ulkopuolisten henkilöiden luettavaksi, joten vaikka et työskentelisikään meillä, voit silti tutustua kulttuuriimme ja siihen, mitä JYSKissä tällä hetkellä tapahtuu.