Tutustu tarkemmin JYSKiin

Täältä löydät lisätietoa JYSKistä yrityksenä ja mahdollisena tulevaisuuden työnantajanasi.  

JYSK

Tutustu tarkemmin JYSKiin

Täältä löydät lisätietoa JYSKistä yrityksenä ja mahdollisena tulevaisuuden työnantajanasi.  

JYSK

 

JYSK-arvot

JYSK-arvot ovat peräisin perustajaltamme Lars Larsenilta. Ne edustavat käyttäytymistä ja asennetta, jollaista odotamme jokaiselta työntekijältä JYSKissä.   

Arvomme on kiteytetty kolmeen sanaan ja niiden tarkoitus on muistuttaa jokaista JYSKin työntekijää joka päivä käyttäytymään ja toimimaan niiden mukaisesti – niin asiakkaiden kuin kollegoiden kanssa. Hyvä kauppiastaito, hyvät kollegat ja hyvä yrityshenki muodostavat arvoperustamme.    

JYSK-arvot

JYSK Leadership 

JYSK Leadership, eli johtamisen arvot viestivät käyttäytymisestä ja asenteesta, jollaista odotamme esimiehiltämme JYSKissä.

Meillä on vahvat skandinaaviset juuret ja luotamme toisiimme. Uskomme delegointiin ja osallistamiseen vastuun kautta.  

JYSK-esimiehen tulee varmistaa omien ammatillisten osaamisalueidensa kautta, että toiminnan fokus on jatkuvasti oikeissa asioissa ja tavoitteissa ja että työntekijät ovat sekä sitoutuneita että osallisina niihin tähtäävässä työssä. Ei vain siksi, että heidän täytyy, vaan siksi, että he haluavat. Esimiestyö on todella tärkeässä roolissa menestyksemme kannalta.

JYSK Leadership voidaan tiivistää kolmeen kompetenssialueeseen: Leader, Coach and Communicator.

JYSK Leadership

Työnantajalupaus

 

JYSKille on kunnia-asia pitää hyvää huolta työntekijöistään auttamalla heitä saavuttamaan tavoitteensa. Suuressa kansainvälisessä yrityksessä sinun on mahdollista luoda pitkä ja monipuolinen ura. Teemme töitä yhdessä täyttääksemme molemminpuoleisesti odotuksemme JYSK-urasi suhteen.  

 

Bring dedication and meet possibilities

‘Bring dedication and meet possibilities’ on otsikko, johon kiteytyy työnantajalupauksemme. Lupauksen kolme alaotsikkoa määrittelevät tarkemmin sitoutumisemme työntekijöihimme ja heidän kehittämiseen sekä kuvauksemme siitä, mikä tekee JYSKistä houkuttelevan työpaikan. 

Työnantajalupaus

Kansainvälinen JYSK-kulttuuri

Vahva yrityskulttuurimme pohjautuu perustajamme Lars Larsenin yrittäjämäiseen lähestymistapaan kaupanteossa. Skandinaavisilla juurillamme on myös ollut vaikutuksensa liiketoimintamme arvojen muodostumisessa.  

  • Kaikki työntekijöiden tulee saada vastuuta 
  • Yhteen hiileen puhaltamisen -kulttuuri
  • Kaikki yhdessä titteliin ja toimenkuvaan katsomatta
  • Meillä on vahva joukkuehenki
  • Olemme maanläheisiä ja helposti lähestyttäviä

 

Kansainvälinen JYSK-kulttuuri

JYSK tulevaisuudessa

 

Jos näet tulevaisuutesi JYSKissä, on tärkeää, että saat muodostettua mahdollisimman laajan kuvan yrityksestämme. Siksi haluamme kertoa sinulle myös, mitä JYSK tulee olemaan tulevaisuudessa. On tietysti mahdonta ennustaa, mitä todella tulee tapahtumaan, mutta kokeilemme silti:

  • JYSKissä on käynnissä useita suuria muutoksia ja yritys laajenee edelleenkin.
  • Olemme ottamassa uuden suunnan ja pyrimme vahvistamaan JYSKin brändiä. 
  • Kehitämme verkkokauppatoimintaamme nopeasti.
  • Toimintamme perustana on vahva historia, jonka varaan meidän on hyvä rakentaa tulevaisuuttamme. 
  • JYSK on vahvasti sitoutunut yhteistyökumppaneihinsa, jotka pystyvät kasvamaan ja kehittymään JYSKin rinnalla myös tulevaisuudessakin.
 
 
JYSK tulevaisuudessa

Henkilöstötarinat GOJYSK.com

 

GOJYSK.com on työntekijöidemme tarinoiden maailma. GOJYSK tarjoaa 18 kielellä ajankohtaisia yritykseemme sekä henkilöstöömme liittyviä uutisia. Haluamme jakaa sekä tietoa että tarinoita JYSKin henkilöstön näkökulmasta yli kulttuuri- ja maarajojen.

GOJYSK on läpinäkyvästi saatavilla myös yrityksemme ulkopuolisten henkilöiden luettavaksi, joten vaikka et työskentelisikään meillä, voit silti tutustua kulttuuriimme ja siihen, mitä JYSKissä tällä hetkellä tapahtuu.

 

Henkilöstötarinat GOJYSK.com